Premie thuisbatterij 2024: bedrag en hoe aanvragen?

Ben je geïnteresseerd in het installeren van een thuisbatterij om duurzaam om te gaan met je energieverbruik? In dit artikel zullen we je alle informatie geven over de premie voor thuisbatterijen in 2024.

Vraag direct advies aan experts

Hoeveel premie krijg je voor een thuisbatterij?

Als je geïnteresseerd bent in het installeren van een thuisbatterij en je wilt profiteren van de premie, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de premie in 2024.

De premie voor een thuisbatterij in Vlaanderen is een financiële ondersteuning vanuit de overheid die je kunt ontvangen bij de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie. Het bedrag van deze premie hangt af van verschillende factoren, waaronder de datum van indienstname en de bruikbare capaciteit van de thuisbatterij.

batterij aan de muur

Thuisbatterij premie 2024

De premie is bedoeld om kleine producenten van groene energie, zoals eigenaren van zonnepanelen of windmolens, te ondersteunen. Vaak wordt de geproduceerde stroom niet meteen verbruikt en wordt deze teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Met een thuisbatterij kunnen eigenaren deze overtollige stroom opslaan en later gebruiken wanneer ze deze nodig hebben.

De premie voor een thuisbatterij kon vroeger gecombineerd worden met de premie van Fluvius voor zonnepanelen. Dit voordeel is helaas niet meer beschikbaar in België.

31 maart 2023

Op 31 maart 2023 zal er een belangrijke verandering plaatsvinden met betrekking tot de subsidie voor thuisbatterijen in Vlaanderen. Vanaf die datum stopt de Vlaamse overheid volledig met het subsidiëren van thuisbatterijen. Dit betekent dat er geen financiële ondersteuning meer zal zijn bij de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie. De premie die tot dan toe beschikbaar was, komt te vervallen.

De beslissing om de premie stop te zetten, komt voort uit verschillende overwegingen en overleg met experts en consumentenorganisaties. Zij hebben kritisch gekeken naar de impact en effectiviteit van de premie en geconcludeerd dat deze niet altijd het gewenste resultaat heeft behaald. Bovendien hebben ze vastgesteld dat thuisbatterijen niet in alle situaties even rendabel zijn, waardoor de noodzaak van de premie werd betwist.

Vraag advies en vergelijk tot 5 gratis offertes

Vlaamse premie thuisbatterij in 2022

In 2022 ontvingen eigenaren van thuisbatterijen in Vlaanderen nog aanzienlijke premiebedragen afhankelijk van de capaciteit van de batterij. Echter, in 2023 werden de premies drastisch verlaagd, wat een opmerkelijke verandering betekende voor degenen die overwogen een thuisbatterij aan te schaffen.

In 2022 ontvingen eigenaren premies van 225 euro per kilowattuur (kWh) voor batterijen met een capaciteit van 0 tot 4 kWh en 187,5 euro per kWh voor batterijen met een capaciteit van 4 tot 6 kWh. Die premies zijn in 2023 verlaagd naar 150 euro per kWh en 125 euro per kWh. Zelfs thuisbatterijen met een capaciteit tussen 6 en 9 kWh kregen nog een premie van 150 euro per kWh in 2022, maar in 2023 kregen deze helemaal geen premie meer.

Het maximumbedrag per batterij werd ook ongeveer gehalveerd in 2023. De premie ging van 1.725 euro naar 850 euro. Deze opvallende verlaging van de premies voor thuisbatterijen in 2023 had een aanzienlijke impact op de financiële voordelen voor eigenaren die overwogen een thuisbatterij aan te schaffen.

Het stimuleren van groene energieopslag via premies werd hiermee aanzienlijk verminderd, wat mogelijk van invloed was op de beslissingen van huishoudens en bedrijven om te investeren in duurzame energieoplossingen.

Thuisbatterij premie en subsidie begin 2023

Van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 werden de premies voor thuisbatterijen inderdaad verlaagd, maar ze bleven nog steeds interessant voor sommige capaciteiten. Tijdens deze periode ontvingen eigenaren van thuisbatterijen met een capaciteit van 0 tot 4 kWh een premie van 150 euro per kilowattuur (kWh). Voor batterijen met een capaciteit van 4 tot 6 kWh was de premie 125 euro per kWh. Echter, voor thuisbatterijen met een capaciteit tussen 6 en 9 kWh werd geen bijkomende premie meer gegeven.

Vanaf 1 april 2023 werden alle premies voor thuisbatterijen volledig stopgezet.

Voor elke capaciteit was er geen enkele bijkomende premie meer beschikbaar. Het maximale premiebedrag werd ook verlaagd naar 850 euro, en dit gold voor alle thuisbatterijen, ongeacht hun capaciteit.

Met ingang van die datum ontvingen eigenaren van thuisbatterijen geen financiële ondersteuning meer via premies.

factuur berekend aan de hand van verbruik energie

Voorwaarden thuisbatterij premie (tot 1 april 2023)

Om in aanmerking te komen voor de premie voor een thuisbatterij, moeten er enkele belangrijke voorwaarden worden vervuld. Allereerst is het essentieel om te benadrukken dat de premie alleen geldig is voor (natuurlijke) personen en niet van toepassing is op organisaties of vennootschappen.

Ook moeten ze een volledig premiedossier indienen binnen 9 maanden na de datum van indienstname (AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie. Bij een AREI-keuring in 2021 geldt een termijn van 15 maanden.

Daarnaast moeten aanvragers eigenaar zijn van een decentrale productieinstallatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW of zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA, of de installatie leasen.

Voor het aanvragen van de premie moeten kopieën van alle facturen en eventueel leasingcontract worden ingediend, waarbij de verschillende investeringskosten duidelijk moeten worden weergegeven, zoals de kostprijs van het batterijsysteem, de omvormer van de batterij en de plaatsingskosten.

Een verklaring op eer, ingevuld door de elektrotechnische installateur, is vereist. Indien de plaatsing van een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen gebeurt, moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart vermeld staan in de verklaring. Tevens moet worden verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt (43.211 of 43.212).

Een keuringsbewijs van de thuisbatterij, dat voldoet aan de AREI-normen en waarin de datum van indienstname wordt vermeld, is een vereiste.

Daarnaast moet de hoofdmeter op de aansluiting een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. Aanmelden van de thuisbatterij en de decentrale productie-installatie of zonnepanelen bij Fluvius is verplicht, maar dit hoeft niet te wachten op de verwerking van het dossier bij Fluvius om de premieaanvraag in te dienen.

Het batterijsysteem moet ten minste 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet als het wordt aangekocht. Voor leasingcontracten geldt een minimumlooptijd van 10 jaar. Bij het niet langer voldoen aan de voorwaarden kan de premie worden teruggevorderd.

Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen, waarbij merk, type, opslagtechnologie, bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), vermogen (uitgedrukt in kW) en aansluitingsmethode worden vermeld.

Tot slot moet het batterijsysteem beschikken over een tweerichtingscommunicatie-interface. Voor hybride omvormers geldt een speciale regeling, waarbij 50% van de kostprijs tot en met 31 december 2021 en 100% vanaf 1 januari 2022 in rekening wordt gebracht bij premieaanvragen.

Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes

Prijs thuisbatterij

In 2024 mag je gemiddeld rekenen op een thuisbatterij prijs van 4.000 tot 10.000 euro, exclusief btw en inclusief plaatsing. Het uiteindelijke kostenplaatje varieert afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de kwaliteit en het merk van de thuisbatterij, evenals de capaciteit ervan.

Over het algemeen geldt dat hoe hoger de capaciteit van de thuisbatterij is, hoe hoger de prijs zal zijn. Zo kosten thuisbatterijen met een capaciteit van 14 kWh vaak rond de 10.000 euro.

Hoeveel bedraagt de premie voor zonnepanelen en thuisbatterij?

De premie voor zonnepanelen en thuisbatterijen kon vroeger gecombineerd worden.

Voor zonnepanelen geldt een eenmalige premie van maximaal 750 euro, afhankelijk van de capaciteit van de installatie. Dit bedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten exclusief btw, zoals vermeld op de facturen.

De premie wordt jaarlijks op 1 januari aangepast, en de datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden. Indien je een beschermde afnemer bent geldt een premie van maximaal 900 euro.

Wat betreft de premie voor thuisbatterijen, is het belangrijk op te merken dat deze versneld werd stopgezet.

thuisbatterij in een garage voorziet auto van stroom

Hoe aanspraak maken op premie thuisbatterij?

Om aanspraak te maken op de premie voor een thuisbatterij vóór maart 2023, moet je een aantal stappen volgen:

  1. Plaatsing en keuring: zorg ervoor dat jouw thuisbatterij correct is geplaatst en gekeurd volgens de AREI-normen. Het keuringsbewijs met de datum van indienstname (AREI-keuring) is vereist voor je premieaanvraag.
  2. Aanmelden: meld jouw thuisbatterij en eventuele decentrale productie-installaties (zoals zonnepanelen) aan bij Fluvius. Hoewel je niet hoeft te wachten op de verwerking van jouw aanmelding om de premie aan te vragen, moet je installatie wel aangemeld zijn.
  3. Premieaanvraag: dien jouw premieaanvraag online in met alle benodigde documenten, zoals facturen, een verklaring van de elektrotechnische installateur, en het keuringsbewijs van de thuisbatterij.
  4. Tijdige indiening: vergeet niet dat je binnen 9 maanden na de datum van indienstname (AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie het volledige premiedossier moet indienen. Als de AREI-keuring in 2021 heeft plaatsgevonden, geldt een termijn van 15 maanden.

Laat werken uitvoeren door specialist

Om ervoor te zorgen dat jouw thuisbatterij correct wordt geïnstalleerd en gekeurd volgens de AREI-normen, is het essentieel om de werken te laten uitvoeren door een erkende en ervaren elektrotechnische installateur. Een specialist kan je helpen bij de juiste keuze van een thuisbatterij die aan jouw behoeften voldoet en ervoor zorgen dat alles volgens de vereiste normen en veiligheidsvoorschriften wordt geïnstalleerd.

Vraag en vergelijk prijzen

Voordat je een thuisbatterij aanschaft, is het raadzaam om prijzen te vergelijken bij verschillende leveranciers en installateurs. De prijs van een thuisbatterij kan variëren afhankelijk van de kwaliteit, het merk en de capaciteit. Vergelijk verschillende opties en vraag offertes aan om een weloverwogen beslissing te nemen.

Vanaf 1 april 2023 zijn er geen premies meer beschikbaar voor thuisbatterijen. Thuisbatterij-installaties met een keuringsattest na 31 maart 2023 komen niet meer in aanmerking voor steun.

Als je na deze datum een thuisbatterij aanschaft, kun je geen aanspraak meer maken op een premie vanuit de Vlaamse overheid. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele toekomstige veranderingen in het beleid met betrekking tot premies voor thuisbatterijen.

Een thuisbatterij blijft rendabel! Vraag vrijblijvend offertes aan en vergelijk

Kies vandaag nog voor duurzame energieopslag met een thuisbatterij. Hoewel de premies zijn gestopt, biedt een thuisbatterij nog steeds talloze voordelen, zoals energiebesparing en onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet.

Laat je werken uitvoeren door een specialist om ervoor te zorgen dat alles volgens de vereiste normen wordt geïnstalleerd. Vergelijk prijzen en opties om de beste thuisbatterij te vinden die past bij jouw behoeften.

Aarzel niet om contact op te nemen met een ervaren vakman of erkend installateur om je te begeleiden bij de juiste keuze voor jouw situatie. Maak gebruik van ons handige formulier om gratis vrijblijvende offertes aan te vragen en zo de beste deal voor jouw thuisbatterij te krijgen.

Investeer in een groene toekomst en geniet van de vele voordelen die een thuisbatterij te bieden heeft. De energie van de toekomst begint vandaag met jouw eigen thuisbatterij!

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Thuisbatterij - Vraag advies & offertes om te vergelijken
1*. Wil je de thuisbatterij aan zonnepanelen koppelen?
2*. Is je woning aangesloten op het elektriciteitsnet
3*. Heb je een digitale meter/slimme teller?
4*. Wanneer wens je de thuisbatterij te plaatsen?
5. Beschrijf uw project
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.